Media

Metro, boekrecensie

Metro boekrecensie: “Gevangen op de K2”. Metro sprak uitvoerig met Wilco over zijn nieuwe boek.
K2 Metro.pdf
 
 

Penthouse magazine

In Penthouse nummer maart/ april 2009 staat een reportage over Wilco.
Deze uitgave gaat over speed, sex en actie!
Titel: Wilco van Rooijen, Man met een missie
Omvang: 6 bladzijden
In de Penthouse nummer april/mei 2009 staat opnieuw artikel over Wilco met als thema VIP gasten.
Titel: Wilco van Rooijen, VIP op de K2
Omvang: 3 bladzijden met teksten uit zijn nieuwe boek.

LIMITS, Grenzen bestaan alleen in je hoofd

Verhaal in het bergsporttijdschrift LIMITS. Uitgebreid interview van 7 pagina’s met schitterende foto’s naar aanleiding van Wilco zijn  nieuwe boek.
Artikel Bergsportblad LIMITS Jaargang 13 nummer 2-2005

 

Jonge hond gaat gevreesde K2 te lijf

TEMA student Wilco van Rooijen (26) is een van de uitverkorenen.
Wat beweegt iemand ertoe om zijn leven te gaan wagen in de Pakistaanse Himalaya?
In: Universiteitsblad TUE, 26 september 1994