Overheid acties

De overheid kan de ruimte bieden voor private initiatieven. Het is een stimulans en geen voorwaarde om het tempo van verduurzaming te verhogen.

Faciliteer Stadsjutten
Het toestaan dat burgers middels een geregistreerde reststoffenstroom zorgdragen voor het zelfstandig afvoeren van materialen. Het grijs (voor zover dat er nog is) kan aangeboden worden bij de vuilverbranding.

Subsidieer Waste Labs
Op bedrijfsterreinen pop-up Waste Labs creëren waarmee de reststoffenstromen in kaart worden gebracht zodat de lokale vraag en het aanbod op elkaar kunnen worden afgestemd.

Beloon Zero Waste huishoudens
De burger die Zero Waste huishouden kan overleggen belonen. Als er geen grijs afval meer wordt gegenereerd zou het mooi zijn wanneer dit als goede burgerschap wordt beloond door een restitutie van de afvalstoffenheffing .

Contact ons!