Particuliere acties

Voor jou is welzijn belangrijker dan welvaart. Niet meer plat consumeren omdat het kan maar bedachtzaam omgaan met energie, grond- en reststoffen. Jij wil graag bijdragen aan een lokale herinrichting van onze leefwereld waardoor verspilling en verkwisting volledig wordt teruggebracht. De technieken en technologie is er al, we moeten nu de meest belangrijke factor voor verandering managen; ons eigen gewoonte gedrag!

Jij wil niet meer wachten op maatregelen van de overheid.  Jij wil nu aan de gang. Gewoon je verantwoordelijkheid nemen en doen! Acties die invulling geven aan verduurzaming van onze maatschappij. Of het nu grote of kleine stapjes zijn dat maakt niet uit. Jij wil dat de aarde een schone, veilige en leefbare plek moet bieden aan toekomstige generaties. Think global, act local!

Zero Waste Box
Lokaal stimuleer jij het gebruik van de Zero Waste Box. Afval bestaat niet meer omdat je voor jezelf een belangrijke gedragsregel toepast: eerst weiger, dan verminder, dan hergebruik of recycle. Dus als het niet anders kan dan houden we reststoffen over die we in de Zero Waste Box verzamelen. Met de handige app weet je wie er allemaal in jou omgeving mee doet. Je kan elkaar zo inspireren om te minderen. En je kan simpel met een Hubper ‘connecten’ die reststoffen inzamelt om die te verkopen aan producenten die deze grondstoffen nodig hebben.

Ben je een Hubper dan weet je via de app welke producenten jouw grondstoffen nodig hebben en welke marktprijzen daarvoor gevraagd worden. En door de Zero Waste Box weten we met elkaar hoe succesvol we zijn!