Op het WaterForum: Grohe & Team Ocean

Zoetermeer, 21 maart 2024 – Op Wereldwaterdag, vrijdag 22 maart, kondigt Team Ocean twee ambitieuze roei-expedities aan om aandacht te vragen voor de toenemende waterschaarste. Bewustzijn over de beschikbaarheid van schoon en vers water en daarmee de gepaarde gedragsverandering zijn hard nodig, omdat water elk jaar schaarser wordt: volgens de VN leven wereldwijd al 2,3 miljard mensen in landen met waterschaarste1. GROHE steunt de missie van Team Ocean om het bewustzijn voor schoon en schaars (drink)water te vergroten en verbindt zich als titelsponsor aan het team én de missie. Meer informatie over GROHE Team Ocean is te lezen op de website www.teamocean.nl.

“Nu de wereldwijde watercrisis steeds ernstiger wordt, blijven we ons inzetten voor duurzaam watermanagement. We geloven dat het aanpakken van dit probleem moedige en collectieve acties vereist. Daarom kondig ik met trots onze samenwerking met Team Ocean aan. Het is meer dan een sponsoring; het is een gedeelde missie om op te komen voor de waarde van water en het promoten van verantwoorde consumptie. Zo zal Team Ocean tijdens hun uitdagende roeitocht zelfvoorzienend zijn door onder andere zeewater te filteren tot drinkwater. Samen streven we ernaar om het bewustzijn van het wereldwijde waterprobleem te vergroten en duurzame praktijken te inspireren voor een waterbestendige toekomst”, zegt Daniela Stawinoga-Carrington, Leader Communications & Impact, LIXIL EMENA.

Wilco van Rooijen van Team Ocean beklom de hoogste bergen van de wereld, waaronder de Mount Everest en de K2 zonder extra zuurstof. Ook wist hij zowel de geografische noord- en zuidpool op eigen kracht te bereiken. Drinkwater was bij al zijn expedities een uitdaging, op sommige momenten zelfs letterlijk levensbedreigend. Wilco over de aankomende roei-expedities: “Als bergbeklimmer/ poolreiziger kon ik overleven door water om me heen in de vorm van sneeuw en ijs. Tijdens deze expeditie ben ik omgeven door ondrinkbaar water. Dat zal de grootste uitdaging zijn.

Aquawareness
Om aandacht te vragen voor waterbewustzijn komt het GROHE Team Ocean met twee ambitieuze roei-expedities. Hiermee willen zij de ‘#aquawareness’ vergroten, oftewel bewustzijn creëren rondom ons watergebruik en gedragsverandering stimuleren. Uit eerder onderzoek van GROHE bleek dat 40% van de Nederlanders te weinig weet over hoe ze zelf kunnen bijdragen aan waterbesparing. Het vergroten van het bewustzijn is dus van groot belang, zeker omdat persoonlijke impact van waterschaarste een belangrijke drijfveer is voor de bereidheid van mensen om hun waterconsumptie aan te passen.