Persbericht doorstart expeditie Van Rooijen

Persbericht Doorstart Expeditie Wilco van Rooijen

Wilco van Rooijen, alpinist en poolreiziger, maakt een nieuwe start met zijn expeditie die nu bekend is onder de naam Clean2Antarctica. Sinds 2009 heeft Van Rooijen verschillende pogingen ondernomen om een door op zonne-energie aangedreven auto te bouwen, waarmee de avonturier op Antarctica op- en neer naar de Zuidpool wil rijden.

Samen met poolreiziger Marc Cornelissen is de expeditie opgezet om de kwetsbaarheid van de poolgebieden onder de aandacht te brengen en een duurzame levensstijl te stimuleren. De realisatie van het project liep vast toen in 2015 Marc Cornelissen samen met zijn expeditiepartner Philip de Roo verongelukte op het ijs van de Noordpool. Na dit dramatisch overlijden, vond Wilco van Rooijen een nieuwe expeditiepartner in Edwin ter Velde.

Ter Velde met zijn ZeroWaste-team leek aan te sluiten bij het gedachtegoed van de Clean2Antarctica expeditie en beide heren presenteerden zich vorig jaar aan het publiek onder de titel: ‘Afval ontmoet Avontuur’. Afgelopen week kwam aan de samenwerking een einde. De ideeën over de uitgangspunten en de manier van samenwerken tussen Van Rooijen en het ZeroWaste-team van Ter Vedle liepen steeds meer uiteen. Daardoor viel de bodem onder de samenwerking weg.

Doorgewinterde expeditieleider Wilco van Rooijen: “Ik weet dat de basis voor dergelijke extreme expeditie een perfecte samenwerking is. Als de ideeën te ver uiteen gaan lopen, moet je afscheid van elkaar durven nemen, voordat je werkelijk in de kou staat. Zoals het nu ging moest ik vaststellen dat ik de veiligheid niet meer kon garanderen. Dat zat hem voornamelijk in de manier van samenwerken. Wat ik mijzelf aanreken is dat ik te lang de ontwikkelingen heb aangezien, terwijl ik als expeditieleider eerder had moeten ingrijpen. Dat is wat ik ervan geleerd heb: zo’n expeditie begint niet pas wanneer je voet op het ijs zet. Die expeditie begint hier en nu! Ik zie het maar als een waardevolle les.”

Wilco van Rooijen gaat door met de expeditie Clean2Antarctica en zoekt weer nieuwe teamgenoten en partners. Hoe hij het precies ga aanpakken, daar beraadt Van Rooijen zich nog op. Zelfverzekerd zegt hij: “Maar dat ik met een zonne-auto naar de Zuidpool ga rijden, daar kan iedereen op rekenen!”

TeamWilco:
De avonturen en expedities van Wilco van Rooijen zijn te volgen via:
Website www.TeamWilco.nl
Facebook.com/wilcovanrooijen
Twitter@wilcovanrooijen
LinkedIn/wilcovanrooijen
Instagram/wilcovanrooijen

//einde
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marielle Feenstra 06 – 27 83 73 56 of direct met Wilco van Rooijen 06- 10 28 36 12 of mailen naar info@teamwilco.nl