Wat is de zin van ons leven, workshop

In september 2018 schreef Fokke Obbema een aangrijpend artikel over de hartstilstand die hij het jaar daarvoor had gehad.

Het stuk maakte veel los bij lezers en kreeg meer dan duizend reacties.
Vanaf oktober 2018 publiceerde Obbema een veertigtal prikkelende gesprekken met zeer uiteenlopende gesprekspartners,
waarbij de eerste vraag telkens luidde: ‘Wat is de zin van ons leven?’

Zo ben ikzelf ook persoonlijk geïnterviewd en is deze verschenen in de Volkskrant en later in het boek waarin Obbema zijn verhalen gebundeld heeft.
Het resultaat is een boek vol inspirerende antwoorden op vragen die we ons allemaal wel eens stellen maar zelden expliciet beantwoorden.

Op 13 oktober, onder de noemer ‘Een zinvolle zondagmiddag’, organiseert Fons van de Kar in samenwerking met Bert den Boer op Voorstraat 125 in Dordrecht
een interactieve workshop in aanwezigheid van Volkskrant-journalist Fokke Obbema.

Meer weten of direct aanmelden? info@bbdb.info