Leren van de natuur

Leren van de Natuur

We zuchten wat af in ‘crisis’ tijd! Je denkt dan aan een financiële of economische crisis maar dat is ‘slechts’ een symptoom. Er is meer aan de hand, we zitten namelijk in een systeemcrises. Het huidige systeem is failliet. Gelukkig is het positieve van een crises dat het kansen biedt tot werkelijke essentiële veranderingen. We weten dat we met steeds meer mensen zijn en onze logische overbelasting niet houdbaar is. We zitten ‘gevangen’ in een foute lineaire economie, we delven steeds nieuwe grondstoffen om er iets van te maken, consumeren het en vernietigen het weer. Take, make and waste… Niet-hernieuwbare grondstoffen zijn per definitie eindig.
Dat moet toch anders? 

We zijn ook slechte boekhouders want we rekenen niet met de werkelijke kosten van ons ‘economisch’ handelen. We betalen namelijk geen cent voor al die fantastische ecosysteem diensten die moeder natuur ons schenkt waar wij voor ons welzijn zo afhankelijk van zijn. Ik weet als bergbeklimmer hoe het voelt als je een heel klein beetje minder zuurstof tot je beschikking hebt dus hoe kun je nu die zuivere lucht zo vervuilen? Maar denk ook aan voedsel, drinkwater, hout, brandstof en medicijnen. De totale waarde van ons ecosysteem wordt geschat op de totale wereldwijde bruto nationaal product, maal 2! Dit natuurlijke kapitaal wordt buiten de boeken gehouden. De kosten zijn voor de belastingbetaler! Oftewel: private winsten en publieke kosten.
Dat moet toch anders?

De verspillende lineaire economie samen met de explosieve bevolkingsgroei en toenemende consumptie ligt aan de basis van de wereldwijde vernietiging van ecosystemen en biodiversiteit. Gevolgen zijn wereldwijde sociale onrust, klimaatverandering, kloof arm-rijk en/of het vluchtelingen probleem. Het bizarre fenomeen dat zich voordoet is dat de wereld wel overleefd maar gaan wij terug naar ‘Survival of the Fittest’ . Nu zijn we nog ‘Astronauts of planet Earth’ maar straks?
Dat moet toch anders?

“De nieuwe economie moet geïnspireerd zijn door de natuur en gebaseerd op ecologische principes. Niet lineair maar circulair” 

Het idee is eigenlijk heel simpel!
De natuur is een groot succesvol ‘bedrijf’ met een circulaire economie zonder afval! Zero Waste dus. Kringlopen worden gesloten, energie komt van de zon en biodiversiteit is de basis van alle ‘bedrijfsprocessen’. Het is het resultaat van 3,8 miljard jaar research & development. Wij Homo sapiens zijn pas van ‘de laatste seconden’ van het lange evolutionaire proces op aarde. Met RESPECT omgang lijkt me wel zo relevant.

Laat maar draaien die economie
Maar dan anders! Heel eenvoudig. Door geld verdienen met de goede dingen doen en geld betalen voor het fout doen. Doe je niet mee? Dan val je om. Tegelijkertijd zal de economie moeten gaan draaien op echt duurzame energie – denk aan die miljarden jaren natuur – de zon (de grootste, gratis kernreactor van de wereld!). Dat dit niet zou kunnen is onwaar. De hoeveelheid energie die de aarde bereikt, is ca. 9000 maal groter dan de energiebehoefte van alle 7 miljard aardbewoners samen. Het is een keuze!
(het zou zelfs van zelf gebeuren als we de werkelijke kosten van behoud en herstel van ecosysteem diensten in rekening zouden brengen want wat zijn fossiele brandstoffen dan plots vreselijk veel duurder)

Een nieuw tijdperk
We zullen ons bewust moeten zijn van de ecologische ketens en cycli van moeder natuur en van de verbindingen tussen lokale en mondiale processen en tussen korte en lange termijn, met visie op de laatste. Uiteraard voldoet onze korte termijn politiek van 4 jaar ook niet meer. Wat we nodig hebben zijn mensen met een (lange termijn) visie! En geen premier Rutte die roept: ‘Visie is als de olifant die het uitzicht belemmert’.

Innovatieve economie
Wetenschap en bedrijfsleven inclusief alle jonge start ups zetten zich al in! Investeringen in de groene sector groeien snel. Ecologisering van ons wereldbeeld is volop gaande. De natuur als onze grootste inspirator, raadgever en referentiepunt!

Practice what you preach
Dus laten we van dromen, delen, durven het nu vooral DOEN! Deze gedragsverandering is direct toepasbaar en van meet af aan succesvol. Stap voor stap.